Specialisatie
Stichting Y-Jireh is een platform met de volgende functies:
1. Melden   
2. Voorlichten
3. Adviseren
4. Zorgverlenen

Voor wie?
Wij zijn een platform voor kinderen/jeugd/jong volwassenen met uiteenlopende (on)verklaarbare psychische en/of lichamelijke klachten. Stichting Y-Jireh biedt ondersteuning bij o.a. intoleranties, burn-out, HSP (hoog gevoeligheid), aandachtstoornissen, trauma, vaccinatieschade, overgewicht, NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel), Ziekte van Lyme, EBV (Epstein Barr Virus/Pfeiffer), Auto-Immuunziekten, Chronisch VermoeidheidsSyndroom (CVS) en kanker.

Projectzorg
Stichting Y-Jireh geeft voorlichting en advies aan kinderen en jeugd. Deze voorlichting op het gebied van voeding, beweging, stressreductie en lifestyle kan worden ingezet op scholen, (sport)clubs, verenigingen, in gemeentelijke projecten en buurthuizen.
Stichting Y-Jireh geeft tevens voorlichting en advies aan ouders op het gebied van voeding, beweging, stressreductie en lifestyle. Dit kan plaatsvinden op scholen of verenigingen. 
Regelmatig verzorgen wij voorlichtingsavonden op ons kantoor in het gebouw van Health & Happy Molenstraat 68 in Fijnaart. Zie www.healthenhappy.nl

Doelstelling & Missie 
Stiching Y-Jireh heeft als doelstelling het bevorderen van het welzijn van kinderen, jongeren en jong volwassenen door het aanbieden van zorg op maat d.m.v. het uitvoeren van verschillende taken. Deze taken omvatten; 1. het meldpunt, 2. voorlichting- en advies, 3. overkoepelend orgaan van diverse zorgverleners, 4. Beheer van de zorgaccomodatie en zorgaccomodatiediensten. De Stichting heeft als aanvullend doel, het genereren van aandacht en publiciteit voor het verwerven van financiële middelen uit opbrengsten van subsidies, acties, giften, het werven van donateurs en sponsors, om daarmee onderzoek, voorlichting en de ontwikkeling van een zorgaccomodatie te bevorderen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan  zijn.

Toekomstvisie 
Het uiteindelijk streven van Stichting Y-Jireh zal zijn; het bouwen en starten van een rust- en behandelcentrum zowel poliklinisch, danwel opname van kinderen/jeugd/jong volwassenen met een extreme burnout, klachten als gevolg van NAH, de ziekte van Lyme, onverklaarbare klachten en klachten al dan niet het gevolg van een reguliere diagnose of ernstige ziekte. 

Taken en handelen
De Stichting zelf behandeld geen cliënten. Zij werkt samen met andere partijen en is een overkoepelend orgaan van diverse zorgverleners. Ze heeft het beheer over de zorgaccomodatie, de omliggende objecten, inventaris, zaken en diensten die de accomodatie toebehoren en de vervoersmiddelen. Daarnaast draagt ze zorg voor de vrijwilligers of het personeel wat werkzaamheden verricht met betrekking tot het in stand houden van de zorgaccomodatie, de omliggende objecten, het inventaris, zaken en diensten, die de accomodatie toebehoren en het vervoer. Onder zorgaccomodatiediensten worden de volgende werkzaamheden verstaan;  voeding bereiden (kok/diëtist) technische werkzaamheden (klusjesman), onderhouden tuin (tuinman), schoonmaken (interieurverzorgers), wassen/strijken (huishoudelijke zorg), vervoeren (chauffeur). 

Beleidsplan
– het genereren van aandacht en publiciteit voor hulp aan kinderen en jongeren door middel van het geven van voorlichting, het verlenen van zorg en ondersteuning en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan  zijn.
- het  verwerven van financiële middelen uit opbrengsten van subsidies, acties, giften, activiteiten en het werven van donateurs en sponsors.
- ingezamelde fondsen worden gebruikt ten behoeve van de visie en missie van de Stichting, waaronder uiteindelijk de realisatie van een zorgaccomodatie.
- vermogen wordt op een daarvoor bestemde rekening beheerd totdat er uitkering gedaan kan worden aan de diverse activiteiten zoals eerder beschreven.

Stichting Y-Jireh biedt ondersteuning aan jongeren bij uiteenlopende (on)verklaarbare psychische en/of lichamelijke klachten en/of aandoeningen door middel van individuele- en projectzorg.