Projecten & Zorg op maat!

Stichting Y-Jireh kan naast de bestaande en algemene projecten, ook adviseren in projecten op maat. 

Twee begrippen staan centraal bij een project: doelgerichtheid en vooral: resultaatgerichtheid. In tegenstelling tot routinematig werken gaat het bij een project om het bereiken van een uniek resultaat. In tegenstelling tot improviserend werken gaat het bij projectmatig werken om planmatigheid. Niet ieder vraagstuk kan of moet projectmatig aangepakt worden. Projectmatig werken (PMW) is zinvol toe te passen als het project voldoet aan genoeg kenmerken van een ‘ideaal’ project.

Een ideaal project:
  • heeft een gedefinieerd begin en eind (zowel in tijd als qua situatie)
  • is resultaatgericht
  • is uniek
  • is multidisciplinair
  • is complex
  • is onzeker
  • is kostbaar (moet de moeite waard zijn)
  • is van belang voor alle betrokkenen
  • wordt vanuit een punt beheerst
  • heeft één opdrachtgever 

Vaak werken meerdere mensen, vanuit verschillende afdelingen en soms verschillende organisaties, samen aan een project. Niet alleen door men vaak verschillende doelen nastreeft, maar ook door verschillen in taal en werkwijzen is het niet eenvoudig elkaar 'te begrijpen'. Uiteindelijk moet het project bij de start wel voor iedereen dezelfde inhoud hebben.