Global Health Club is een sociale belangenvereniging op het gebied van uw gezondheid.

Er moet iets gaan veranderen. Het aantal chronische zieken neemt in snel tempo toe. De wereld en met name voeding om ons heen verslechterd eveneens in rap tempo. Inmiddels zit er meer plastic in de oceaan, dan vissen...  Voor meer informatie klik hier

Lid worden van een collectiviteit heeft als voordeel dat het u weinig tijd of moeite kost om uw idealen te bewerkstelligen, dit doen wij voor u, samen met een aantal enthousiaste vrijwilligers.

Wat wij willen en waar wij als vereniging GHC voor staan:

   1. Onafhankelijk onderzoek naar:

 • Integrale en andere geneeswijzen
 • nieuwe minder schadelijke behandelmethoden
 • mogelijkheid tot het reduceren en het onnodig inzetten van reguliere en schadelijke medicatie
 • relatie tussen voeding en ziekten
 • relatie tussen bepaalde natuurlijke stoffen en ziekten
 • relatie tussen ziekten onderling

  2. Meer keuzevrijheid van leden en patiënten in:
 • behandel- en therapievormen
 • behandelaar/behandelcentrum
 • verzekeringsmaatschappij m.b.t. vergoedingen van behandelingen/therapievormen
 • meer behandelen met natuurlijke suppletie i.p.v. reguliere medicatie (dient vergoed te worden)
 • behandeling van terminale ziekten > samenspel regulier en complementair
 • onafhankelijk klachtencommissie

  3. Meer bewegingsvrijheid voor artsen
 • Integraal/Complementair behandelaar gaat samenwerking aan met regulier
 • andere en nieuwe behandelvormen worden geaccepteerd door de overheid
 • men mag naar buiten brengen wat men ontdekt c.q. met goed gevolg in pilot heeft gedraaid
 • men kan en mag zowel regulier als complementair werken 

  4. Meer persoonlijke aandacht voor ernstig zieken
 • meer geestelijke begeleiding, zowel voor patiënten als naasten
 • individuele aandacht en behoefte vervulling
 • meer inspraak ernstige zieke patiënt (wilsvervulling)
 • meer tijd voor ernstige zieke patiënt met betrekking tot bewustwording en behandeling
 • mogelijkheid voor naasten om patiënt te begeleiden en mee te delen in zijn of haar proces

  5. Meer eerlijke en onafhankelijke voorlichting
 • eerlijke voorlichting zonder belangenverstrengeling van grote invloedrijke partijen
 • het zuiver naar buiten brengen van de voor- en nadelen van onderwerpen
 • up to date voorlichting > nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg, voeding, beweging en behandeling
 • vaccinatiebeleid > de voor, tegens en de gevaren

  6. Meer aandacht voor onze planeet de aarde
 • biologisch voedsel moet normaal worden > hier zet GHC zich voor in
 • voorkomen van ongelimiteerde invoer gemanipuleerd voedsel door tegengaan van verdragen
 • gezonder wonen > bouw uw ideale gezondheidshuis
 • onderwijs - onderwerpen > waar moet een gezonde aarde aan voldoen, hoe leg ik mijn moestuin aan, hoe behouden we een gezonde aarde

  7. Ledenvoordeel > Korting op gezondheidsproducten
 • tegen ledenkorting kopen in webshop > suppletie, boeken, e.d.
 • tegen ledenkorting seminars en lezingen volgen
 • tegen ledenkorting gebruik maken van aanbiedingen en GHC partners
 • voorzien worden van eerlijke en objectieve informatie

De kosten van uw jaarlijks GHC lidmaatschap zijn € 5,00. Voor elk gezinslid die u naast uzelf opgeeft zijn de kosten van het GHC lidmaatschap € 1,00. Heerlijk voordelig voor het hele gezin!

Na ontvangst van uw aanmelding, sturen wij u een mail. Deze mail bevat uw lidnummer en uw inloggegevens voor de webshop. Tevens ontvangt u het rekeningnummer van onze vereniging.
U maakt dan het totaalbedrag van € 5,00 + uw extra gezinsleden (€ 1,00) over op dit nummer.
Wilt u meer overmaken?  Dat kan.... Uw steun boeken wij dan onder donaties. Hartelijk dank!!!