Bent u die betrokken vrijwilliger die onze stichting ondersteunt door een vacature in te vullen? 

Bestuur 

 1. Voorzitter:                                         mevr. Silvia Molendijk
 2. Vicevoorzitter:                                  vacant
 3. Secretaris:                                         vacant
 4. Penningmeester:                              vacant
 5. Bestuurslid ervaringsdeskundige: Dhr. Mattaï Molendijk 

Overige bestuursleden en denktanks (adviseert het bestuur):

 1. Personeelsfunctie (personeelschef; heeft de leiding over aankomend personeel) > vacant
 2. Bouwtechnische functie (beheer van gebouw en materiaal) > dhr. Martijn Adriaanse
 3. Ervaringsdeskundige (jongeren met soortgelijke ervaringen) > dhr. Mattaï Molendijk
 4. Vakinhoudelijk functie (specifieke deskundigheid > arts, psycholoog, research) > vacant
 5. PR functie (Public Relations, multi media, social media, websitebeheer) > vacant
 6. Bewakende functie (bewaakt de belangen van de leden, donateurs en sponsors) > vacant
 7. Ambassadeursfunctie (handelend in de voor de stichting belangrijke groeperingen) > vacant
 8. Juridische functie (juridische kennis) > vacant

U kunt reageren via het contacformulier aan de rechterzijkant van deze pagina