Waar staan wij voor bij Stichting Y-Jireh?
Zorg voor ieder individu persoonlijk! Zorg in aandacht, betrokkenheid en professionaliteit. Stichting Y-Jireh wil een klankbord en adviesorgaan zijn voor kinderen, jongeren en jong volwassenen die zich niet begrepen voelen vanwege hun (on)verklaarbare klachten en belemmeringen. Stichting Y-Jireh streeft naar erkenning en herstel en uiteindelijk een gezonde terugkeer in de maatschappij, voor zover dit mogelijk is.

Preventie en aandachtsgebieden
Stichting Y-Jireh prefereert een perventiebeleid en vindt het uitvoeren hiervan een must. "Wij vinden voorkomen nog altijd beter dan genezen", aldus Silvia Molendijk, woordvoerdster van Stichting Y-Jireh. Daarom zal de stichting starten met het geven van voorlichting en advies m.b.t. het voorkomen van een burn-out en het (h)erkennen van onverklaarbare klachten. Daarnaast is er aandacht voor jongeren met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel), overgewicht/obesitas, de ziekte van Lyme, de gevolgen van het Epstein-barrvirus (Pfeiffer), auto-immuunziekten en kanker. 

Organisatie en doel
Stichting Y-Jireh verbindt lotgenoten en hulpverlening met elkaar. De Stichting is een hulp-, advies- en voorlichtingsplatform voor kinderen en jong volwassenen welke eensgezind de doelen bereikt. Ze strekt zich uit naar diegene die hulp of advies nodig hebben naar aanleiding van een burn-out, chronische aandoeningen, (on)verklaarbare klachten en de gevolgen van ernstige aandoeningen. 

Organigram of organisatiestructuur
Stichting Y-Jireh heeft een horizontale (platte) organisatiestructuur waarbij samenwerking ten grondslag ligt. Dit organisatiemodel stimuleert betrokkenheid van de leden en vrijwilligers door een gecentraliseerd besluitvormingsproces.

De bestuurders maken het beleid. Zij sturen de medewerkers en vrijwilligers aan, die zich bezig houden met de uitvoering van het beleid.